Regulamin

REGULAMIN

  1. Zamówienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Klient zamawiając lekcje płatną akceptuje miesięczną umowę na zajęcia językowe online.
  3. Zajęcia opłacane są z góry za cały miesiąc przed planowaną lekcją.
  4. W przypadku gdy nie zostanie dokonana wpłata w wyznaczonym terminie, lektor bez wcześniejszego powiadomienia ucznia ma prawo odwołać zajęcia.
  5. Konsultacje mają charakter jednorazowych zajęć lub zleceń i opłacane są po wcześniejszym uzgodnieniu z lektorem.
  6. Zajęcia realizowane są w wyznaczonym przedziale czasowym. Spóźnienie z winy klienta nie powoduje ich wydłużenia. Lektor , który spóźni się na lekcje może zaproponować klientowi przedłużenie zajęć lub odrobienie w późniejszym terminie.
  7. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć umówione zajęcia po wcześniejszym poinformowaniu lektora, minimum 24 godziny przed zajęciami. W innym przypadku zajęcia uznawane są za odbyte, opłacone i nie podlegają odrobieniu w późniejszym terminie.
  8. Zajęcia odwołane zgodnie z regulaminem i opłacone będą odrabiane w późniejszym terminie po wcześniejszym porozumieniu z lektorem w przeciągu dwóch miesięcy od daty odwołanej lekcji. Po przekroczeniu okresu dwóch miesiącach lekcje są uznane za odbyte i nie podlegają zwrotowi.
  9. Lekcje płacone są za pomocą aplikacji PayPal lub przelewem na konto szkoły, z dopiskiem w tytule imię i nazwisko.